Self Health Treatment and Monitoring

שנים רבות לאחר ההדבקות הראשונית בפוליו (25-35 שנים) תיתכן בכרבע מהחולים, התלקחות שיתוקית מחודשת המאופיינת בחולשת שרירים, אטרופיית שרירים ותשישות. השרירים המעורבים הם אותם שרירים שהיו מעורבים במהלך המחלה הראשונית. נמצא שהכאבים המתלווים לתסמונת שאחרי פוליו (Post-polio syndrome), מופחתים בצורה משמעותית בשימוש בתוכנית ה- Variable של מכשיר ה- Handy Cure's.
הנחיות ממוקדות יותר להליך הטיפולי, יינתנו בהתאם להמלצות ומסקנות המחקר שבוחן זאת ונערך בימים אלו.