Self Health Treatment and Monitoring

השתמשתי....פריצת דיסק מאוד כואבת עם המלצה לניתוח....שילבתי זריקה יחד עם הטיפול במכשיר....וחבל על הזמן....הכאבים הלכו ופחתו ופחתו ופחתו..היום אני 3 שבועות מאז שהתחלתי...ואין כאבים כמעט בכלל....עכשיו הפסקה של מספר ימים ואז אחזור על הטיפול במכשיר ליתר ביטחון.....צריך סבלנות והתמדה...אין דילוגים.....